De advocaten van Vermeer Advocaten staan u graag bij

Goed geïnformeerd met Vermeer Advocaten

Heeft u behoefte aan (extra) informatie over een specifiek juridisch onderwerp dat betrekking heeft op uw zaak? Of wilt u meer weten over de advocatuur en rechtspraak in het algemeen? Dan bieden wij u hier een overzicht van de meest handige en informatieve instanties waar u meer kunt lezen over bijvoorbeeld alimentatie en de Hoge Raad.

Volledig in uw recht met Vermeer Advocaten

De advocaten van Vermeer Advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:
Personen- en familierecht, Strafrecht, Jeugdrecht en Bestuursrecht.

De meest voorkomende zaken binnen genoemde rechtsgebieden hebben we op deze pagina toegelicht. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, of wilt u direct een afspraak maken? Neem contact op, bel 0317311444 of stuur een e-mail naar info@vermeeradvocaten.nl

Vermeer Advocaten houdt rekening met u

Iedereen heeft recht op een goede advocaat, maar niet iedereen beschikt over voldoende financiële middelen om deze te bekostigen. Vermeer Advocaten houdt hier rekening mee. Wij declareren naar alle redelijkheid volgens een vooraf vastgesteld uurtarief. Ook bieden wij pro deo onze juridische dienstverlening aan.

Volledig in uw recht met Vermeer Advocaten

De advocaten van Vermeer Advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Een scheidingsadvocaat is gespecialiseerd in de zaken die bij een echtscheiding komen kijken

Personen- en familierecht

Een scheidingsadvocaat is gespecialiseerd in de zaken die bij een echtscheiding komen kijken, zoals alimentatie, omgangsregelingen met de kinderen en boedelverdeling.

De advocaten van Vermeer Advocaten begeleiden, bemiddelen en adviseren u gedurende het scheidingsproces.

Strafrecht

Heeft u een strafrechtadvocaat nodig? De advocaten van Vermeer Advocaten begeleiden en adviseren u gedurende het strafrechtelijk proces.

Strafrecht

Heeft u een strafrechtadvocaat nodig? De advocaten van Vermeer Advocaten begeleiden en adviseren u gedurende het strafrechtelijk proces. Kunt u een advocaat niet bekostigen, dan heeft u wellicht recht op gefinancierde bijstand. Wij werken ook pro deo voor onze cliënten.

Huurrecht

Een geschil met uw huisbaas of een grote huurachterstand? Ook in zaken die betrekking hebben op huurrecht staan wij u terzijde.

Huurrecht

Een geschil met uw huisbaas of een grote huurachterstand? Ook in zaken die betrekking hebben op huurrecht staan wij u terzijde. Op ons kantoor in Rhenen geven wij u advies over de stappen die u kunt ondernemen – samen met ons – bij een uit de hand gelopen meningsverschil, huurcontractbeëindiging of oplopende schulden.

Betaalbare advocaat

Voordat wij met uw zaak aan de slag gaan, bespreken we het uurtarief van de advocaatkosten. Bij de eindafrekening ontvangt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden.

Betaalbare advocaat

Voordat wij met uw zaak aan de slag gaan, bespreken we het uurtarief van de advocaatkosten. Bij de eindafrekening ontvangt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden.

Bestuursrecht

Heeft u recht op een bijstandsuitkering of WW, maar is uw aanvraag afgewezen?

Bestuursrecht

Heeft u recht op een bijstandsuitkering of WW, maar is uw aanvraag afgewezen? Of kreeg u een uitkering en is deze ten onrechte stopgezet of teruggevorderd? Vermeer Advocaten zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van het honorarium van uw advocaat door de overheid wordt betaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van het honorarium van uw advocaat door de overheid wordt betaald.

Advocaat nodig voor uw strafzaak of scheidingsprocedure?

Adviseren of procederen?

Procederen is niet het antwoord op elk juridisch geschil. Wij vinden dat een rechtszaak wel rendabel moet zijn. De kosten van procederen kunnen aardig oplopen en wegen niet altijd op tegen hetgeen wat behaald kan worden bij de tegenpartij. Wij geven u hier eerlijk advies over.

Recht op subsidie?

Heeft u een advocaat nodig, maar heeft u niet voldoende financiële middelen om de volledige kosten hiervan voor uw rekening te nemen? Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U hoeft dan enkel een eigen bijdrage te voldoen voor de bijstand van onze advocaten. De rest wordt door de overheid gefinancierd.

Tarieven

Laagdrempelig tarief
en gesubsidieerde rechtshulp

Betaalbare advocaat

Voordat wij met uw zaak aan de slag gaan, bespreken we het uurtarief van de advocaatkosten. Bij de eindafrekening ontvangt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Wij declareren naar alle redelijkheid, met oog op het financiële belang van de zaak. In sommige gevallen is het mogelijk om van te voren een vaste prijsafspraak te maken.

Ook als u geen betalend cliënt bent kunt u beroep doen op de juridische expertise van Vermeer Advocaten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van het honorarium van uw advocaat door de overheid wordt betaald.

De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand hoeft u niet zelf te regelen, dit doet de advocaat voor u. Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u hierover vanzelf bericht. U weet dan ook de hoogte van de eventuele eigen bijdrage.

Gesubsidieerde rechtsbijstand is vooral bedoeld voor particulieren, maar is soms ook voor kleine bedrijven mogelijk. Bij de bepaling of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt er gekeken naar uw belastbare inkomen van 2 jaar voor de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand. In het geval dat uw inkomen ten opzichte van dit peiljaar wezenlijk is verminderd kunt u een verzoek peiljaarverlegging indienen.

Heeft u vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand?

Over ons

Het winnende team van Vermeer Advocaten

In 1994 is Mr. Rob Vermeer beëdigd als advocaat. In 2017 (23 jaar later) is ook zijn dochter mr. Jennifer Vermeer beëdigd als advocaat. Samen met Nettie Arends – juridisch secretaresse sinds 1991 – vormen zij een sterk team dat hart heeft voor uw zaak.

Kantoorpand Rhenen

R.C. Vermeer

Nadat hij strafrechtelijk is afgesturdeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen is Mr. Rob Vermeer in 1994 beëdigd als advocaat. In 2002 is hij zijn eigen kantoor gestart, waar hij zich bezig houdt met de algemene rechtspraktijk.

J.L. Vermeer

In 2017 is Mr. Jennifer Vermeer toegetreden tot de maatschap Vermeer Advocaten. Jennifer is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hoewel zij strafrechtelijk is afgestudeerd, heeft zij zich ook gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Neem contact op

Heeft een huurgeschil, gaat u scheiden of bent u verwikkeld geraakt in een strafrechtelijk proces? Neem dan contact op met Vermeer Advocaten, bel 0317311444 of stuur een e-mail naar info@vermeeradvocaten.nl. Wij staan u met raad en daad bij in uw zaak.

Vermeer Advocaten
Grebbeweg 4
3911 AW Rhenen
KVK: 69856982