Over ons

Vermeer Advocaten is een kleinschalig en laagdrempelig advocatenkantoor waar u meer bent dan een zaak. Het kantoor is gespecialiseerd in het familierecht, jeugdrecht en het strafrecht. Bij ons bent u geen nummer, maar kennen we u bij naam. Op ons kantoor in Rhenen werken we met hart voor uw zaak. Het kantoor is centraal gelegen en daardoor makkelijk bereikbaar vanuit verschillende plaatsen (Wageningen, Veenendaal, Tiel, Kesteren etc.).

Het team van Vermeer Advocaten

In 1994 is Mr. Rob Vermeer beëdigd als advocaat. In 2017 (23 jaar later) is ook zijn dochter mr. Jennifer Vermeer beëdigd als advocaat. Samen met Nettie Arends – juridisch secretaresse sinds 1991 – vormen zij een sterk team dat hart heeft voor uw zaak.

Kantoorpand Rhenen

R.C. (Rob) Vermeer

Nadat hij strafrechtelijk is afgesturdeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen is Mr. Rob Vermeer in 1994 beëdigd als advocaat. In 2002 is hij zijn eigen kantoor gestart, waar hij zich bezig houdt met de algemene rechtspraktijk.

Rob heeft in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht en Strafrecht. Daardoor is Rob verplicht om elk jaar volgens de normen van de Orde van Advocaten tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied te behalen.

J.L. (Jennifer) Vermeer

In 2017 is Mr. Jennifer Vermeer toegetreden tot de maatschap Vermeer Advocaten. Jennifer is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hoewel zij strafrechtelijk is afgestudeerd, heeft zij zich ook gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Jennifer is aspirant-lid van de vFAS en is in dat kader in 2022 gestart met het ontwikkelingstraject tot vFAS-scheidingsmediator.

Jennifer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht en Strafrecht. Daardoor is Jennifer verplicht om elk jaar volgens de normen van de Orde van Advocaten tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied te behalen.

De advocaten van Vermeer Advocaten uit Rhenen staan u graag bij

Volledig in uw recht met Vermeer Advocaten

De advocaten van Vermeer Advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:
Personen- en familierecht, Strafrecht, Jeugdrecht en Bestuursrecht.

De meest voorkomende zaken binnen genoemde rechtsgebieden hebben we op deze pagina toegelicht. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, of wilt u direct een afspraak maken? Neem contact op, bel 0317311444 of stuur een e-mail naar info@vermeeradvocaten.nl

Vermeer Advocaten houdt rekening met u

Iedereen heeft recht op een goede advocaat, maar niet iedereen beschikt over voldoende financiële middelen om deze te bekostigen. Vermeer Advocaten houdt hier rekening mee. Wij declareren naar alle redelijkheid volgens een vooraf vastgesteld uurtarief. Ook bieden wij pro deo onze juridische dienstverlening aan.

Volledig in uw recht met Vermeer Advocaten

De advocaten van Vermeer Advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Personen- en familierecht

De advocaten van Vermeer Advocaten zijn gespecialiseerd in alle kwesties die het personen-en familierecht met zich meebrengt. Voor een echtscheiding, verbreking samenwoning, hulp bij een omgangsregeling, gezagskwestie of partner- en kinderalimentatie bent u bij Vermeer Advocaten dan ook op het juiste adres.

Personen- en familierecht

De advocaten van Vermeer Advocaten begeleiden en adviseren u gedurende het scheidingsproces. Daarnaast staan zij u met raad en daad bij wanneer u er samen met de tegenpartij niet uitkomt als het om bijvoorbeeld de omgangsregeling, het gezag en/of de alimentatie gaat.

Strafrecht

Dagvaarding ontvangen? Rijbewijs ingevorderd doordat u bijvoorbeeld te hard heeft gereden of te veel alcohol had gedronken? Aangehouden of moet u zich melden op het politiebureau als verdachte?

Strafrecht

De advocaten van Vermeer Advocaten begeleiden en adviseren u in het strafrechtelijk proces. Neem contact op met ons kantoor of geef wanneer u wordt aangehouden aan dat u bijstand van een van onze advocaten wenst.

Jeugdrecht

Is uw kind onder toezicht gesteld? Of uit huis geplaatst? Of is hiertoe een verzoek ingediend? Zijn er problemen met de gezinsvoogd? Heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen? Ook in zaken die betrekking hebben op het jeugdrecht staan de advocaten van Vermeer Advocaten u bij.

Jeugdrecht

De advocaten van Vermeer Advocaten kunnen u bijstaan in procedures tegen de Raad voor de Kinderbescherming of tegen één van de gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming Gederland, William Schrikker Groep, Samen Veilig etc.).

Betaalbare advocaat

Voordat wij met uw zaak aan de slag gaan zullen wij eerst bekijken of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Mocht dat niet het geval zijn dan zullen wij de te maken advocaatkosten vooraf met u bespreken.

Betaalbare advocaat

De advocaten van Vermeer Advocaten staan mensen op pro deo basis bij (gefinancierde rechtsbijstand). Mocht u daarvoor niet in aanmerking komen dan dienen er nadere afspraken gemaakt te worden. Er kan vooraf een inschatting gemaakt worden over de te besteden uren. Daarnaast kan er ook een vaste prijs afgesproken worden.

Bestuursrecht

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen? Is de afgifte van een VOG geweigerd? Of heeft u een advocaat nodig voor een andere bestuursrechtelijke kwestie?

Bestuursrecht

Heeft u recht op een uitkering, maar is uw aanvraag afgewezen? Of kreeg u een uitkering en is deze ten onrechte stopgezet of teruggevorderd? Heeft u een VOG aangevraagd, maar is de afgifte daarvan geweigerd? Vermeer Advocaten zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft!

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen van twee jaar terug komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van de advocaatkosten door de overheid worden betaald. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt kun u voor op te leggen eigen bijdrage vaak bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. In dat geval kost bijstand van een advocaat u helemaal niks.

Gefinancierde rechtsbijstand

Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand:

https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html.

Advocaat nodig voor uw strafzaak of scheidingsprocedure?

Adviseren of procederen?

Procederen is niet het antwoord op elk juridisch geschil. Wij vinden dat een rechtszaak wel rendabel moet zijn. De kosten van procederen kunnen aardig oplopen en wegen niet altijd op tegen hetgeen wat behaald kan worden bij de tegenpartij. Wij geven u hier eerlijk advies over.

Recht op subsidie?

Heeft u een advocaat nodig, maar heeft u niet voldoende financiële middelen om de volledige kosten hiervan voor uw rekening te nemen? Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U hoeft dan enkel een eigen bijdrage te voldoen voor de bijstand van onze advocaten. De rest wordt door de overheid gefinancierd.

Tarieven

Laagdrempelig tarief
en gesubsidieerde rechtshulp

Betaalbare advocaat

Voordat wij met uw zaak aan de slag gaan, bespreken we het uurtarief van de advocaatkosten. Bij de eindafrekening ontvangt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Wij declareren naar alle redelijkheid, met oog op het financiële belang van de zaak. In sommige gevallen is het mogelijk om van te voren een vaste prijsafspraak te maken.

Ook als u geen betalend cliënt bent kunt u beroep doen op de juridische expertise van Vermeer Advocaten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van het honorarium van uw advocaat door de overheid wordt betaald.

De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand hoeft u niet zelf te regelen, dit doet de advocaat voor u. Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u hierover vanzelf bericht. U weet dan ook de hoogte van de eventuele eigen bijdrage.

Bij de bepaling of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt er gekeken naar uw belastbare inkomen van twee jaar voor de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand. In het geval dat uw inkomen ten opzichte van dit peiljaar wezenlijk is verminderd kunt u een verzoek peiljaarverlegging indienen.

Heeft u vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand?

Neem contact op

Gaat u scheiden, bent u verwikkeld geraakt in een strafrechtelijk proces of heeft u voor een ander familierechtelijk of strafrechtelijk probleem een advocaat nodig? Neem dan contact op met Vermeer Advocaten uit Rhenen, bel 0317311444 of stuur een e-mail naar info@vermeeradvocaten.nl. Wij staan u met raad en daad bij in uw zaak.

Vermeer Advocaten
Grebbeweg 4
3911 AW Rhenen
KVK: 69856982